Induction Melting Brass

ລາຍລະອຽດ

ການປັ້ນນ້ໍາທຽນແປງດ້ວຍເຕົາລະບາຍຄວາມຮ້ອນເຕົາອົບ MF-RF

melting brass

 

 

 

 

 

 

brass induction melting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການເຊື່ອມໂຍງຂອງທອງແດງແລະທອງແດງ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເຕົາເຜົາຜະລິດທອງແດງປະກອບດ້ວຍ

Product Inquiry