induction hardening machine ຖືກນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍສໍາລັບການ quenching shaft ດ້ານ, pin ການປິ່ນປົວແຂງ, roller induction ດ້ານ hardening ແລະ bear ຂະບວນການແຂງສໍາລັບການເພີ່ມຄວາມແຂງແລະ brittleness ຂອງພາກສ່ວນ.

=