induction curing ແມ່ນຂະບວນການຂອງວັດສະດຸ curing ໂດຍໃຊ້ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງວັດສະດຸ conductive ໂດຍການໃສ່ມັນກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສະຫຼັບ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຮ້ອນຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທານຂອງວັດສະດຸຕໍ່ການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າ. ຂະບວນການນີ້ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການຮັກສາກາວ, ການເຄືອບ, ແລະວັດສະດຸອື່ນໆ.