RPR Induction Coating Removal ແມ່ນວິທີການທີ່ໄວກວ່າ, ປອດໄພກວ່າ ແລະສະອາດກວ່າໃນການເອົາການເຄືອບອຸດສາຫະກໍາອອກຈາກພື້ນຜິວເຫຼັກ.