Induction Melting Silver

ລາຍລະອຽດ

ເຕົາຫຼໍ່ຫຼອມຫຼໍ່ຫຼອມລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍ RF-MF-High Frequency Induction Heating Melting

induction melting silver

 

 

 

 

 

 

 

ຂະບວນການລະລາຍ induction

 

 

 

 

 

 

 

 

ເຕົາເຜົາຜະຫຼິດໄຟຟ້າທີ່ມີອຸປະກອນ Tilting

Product Inquiry