Induction Heater ແມ່ນແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນປະຫຍັດພະລັງງານສໍາລັບເຄື່ອງອົບແຫ້ງ Rotary

Induction Heater ແມ່ນແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນທີ່ປະຫຍັດພະລັງງານສໍາລັບເຄື່ອງອົບແຫ້ງ Rotary ການອົບແຫ້ງແມ່ນການດໍາເນີນງານທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານການຄ້າໃນອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍເຊັ່ນ: ອາຫານ, ກະສິກໍາ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ແລະອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດ. ການອົບແຫ້ງແມ່ນແນ່ນອນວ່າຫນຶ່ງໃນການດໍາເນີນງານທີ່ມີພະລັງງານຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາແລະເຄື່ອງອົບແຫ້ງສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ. ການອົບແຫ້ງແມ່ນຂະບວນການ… ອ່ານ​ເພິ່ມ​ເຕິມ