ພື້ນຖານຄວາມຮ້ອນ Induction PDF

ພື້ນຖານການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແບບ Induction ຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບຄຸນລັກສະນະຂອງຄວາມຮ້ອນ induction •ອຸນຫະພູມສູງໃນເຄື່ອງເຮັດວຽກ (ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ). •ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງສໍາລັບເວລາທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສັ້ນ (ໃນຫຼາຍໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ). •ຄວາມຖີ່ສູງ (ໃນຫລາຍສະ ໝັກ). •ແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນແມ່ນຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. ພື້ນຖານຄວາມຮ້ອນ Induction